BHV bedrijfs hulp verlening

Ieder bedrijf hoort goed opgeleide BHVers in dienst te hebben die snel op de plaats van het noodlot kunnen zijn én in actie kunnen komen. Deze mensen hebben de kennis om goed te handelen in geval van een ongeluk of ander incident binnen en direct om het bedrijf. Maar het hoort ook goed geregeld te zijn op locatie of voor thuiswerkers!

Eigenlijk zou iedereen de basis moeten weten van EHBO, brand en ontruiming, dat zou veel schade en leed beperken!

Alle BHV trainingen kunnen:
✔worden afgestemd op de wensen van de klant - de restrisico's van de organisatie
Dus er gaat geen tijd verloren aan onderwerpen die niet voorkomen op de bedrijf.
✔ worden verzorgd op de locatie

Voordelen hiervan:
✔ sneller, efficiënter en doeltreffender trainen, medewerkers krijgen alleen die training die nodig is
✔ leuker en persoonlijker trainen, vertrouwde omgeving met alleen collega's
✔intensiveren van de onderlinge samenwerking onderling en zorgen voor een betere verdeling van taken in geval van incident of calamiteit, omdat tijdens de training de sterke punten per medewerker kunnen worden ontdekt. Er ontstaan goede rolverdelingen die in geval van nood zeer welkom zijn.
✔ ontstaan van bewust wording dat ieder zijn of haar inzet een belangrijke bijdrage levert aan het verloop van een calamiteit of incident en dat iedereen afhankelijk is van elkaars inzet
✔oefeningen zijn realistischer (ze kunnen immers in de organisatie geoefend worden)
✔ oefeningen worden opgezet en afgestemd op mogelijke incidenten en calamiteiten die naar voren komen uit de restrisico's van de RI&E, de WIK-kaarten en/of
beschreven staan in het noodplan van het bedrijf
✔ BHVers krijgen een realistischer beeld van de taken en verantwoordelijkheden

De basis training van BHV en EHBO is een standaard opbouw met vaste onderwerpen.
Hiervan wordt uiteraard niet afgeweken, om aan het vereiste en gewenste basis niveau te komen.

Voor BHV trainingen zijn E-learnings en of boeken beschikbaar.
Wanneer deze voorafgaand aan de praktijk training zijn doorgenomen
dan verlopen de trainingen vlotter en doeltreffender en kan kostbare tijd worden bespaard!
U kunt er als organisatie voor kiezen de deelnemers een certificaat en of pasje te verstrekken ter bevestiging van het behaalde niveau.
✔ er is een e-learning BHV in het Engels beschikbaar en de praktijklessen kunnen in het Engels worden gegeven.

Brand en ontruiming
Tijdens deze training wordt uitgebreid ingegaan op het ontstaan van brand en wat te doen! Alle brandblusmiddelen die voor de organisatie van toepassing zijn worden uitgebreid besproken en voor zover mogelijk in de praktijk geoefend.
Tevens wordt er training gegeven op locatie hoe een ontruiming dient te verlopen. Wat men van personeel en bezoekers kunt verwachten en waar gebouw- en gebied- technisch rekening mee dient te worden gehouden.
Het BHV-plan van de organisatie, ook intern noodplan genoemd, kan indien mogelijk als leidraad gehanteerd worden tijdens deze training.