Deelnemers informatie

Aan alle deelnemers van een EHBO en BHV cursus wordt gevraagd:

Draag ‘voor de praktijktraining’ geschikte kleding!
Voor De EHBO training worden oefeningen op de grond gedaan en we oefenen ook met elkaar. Denk aan verband aanleggen, een slachtoffer in een houding leggen of verplaatsen.
Dus:
✔ Draag makkelijk zittende kleding waarbij gemakkelijk ruime tijd op de knieën gezeten kan worden.
✔ Draag kleding waarop ‘een vlek’ niet erg is (op de grond kunnen vlekken ontstaan)
✔ Voor personen met lange haren: draag dit niet los!
✔ Draag makkelijke schoenen (liever geen hoge hakken)

Voor het onderdeel brandblussen dat in de praktijk geoefend wordt, dient men ook nog extra stil te staan bij de kleding die wordt gedragen.

Veel kleding vliegt makkelijk in de fik!! Denk aan nylon, kunststof, (vaak winterjassen, strak zittende sportkleding). Deze materialen hebben naast een snelle verbranding ook nog dat deze aan de huid plakken, met alle gevolgen van dien. Maar ook loshangende kleding (shawl, wijde mouwen, vestjes) is gevaarlijk en tijdens de blus oefening niet toegestaan.

Dus:
✔ Draag indien mogelijk natuurlijke materialen (katoen, wol, linnen) deze materialen branden minder heftig!
Draag kleding die tegen een vlek kunnen
✔ Draag schoenen die tegen vlekken en nattigheid kunnen
Draag geen loshangende shawls, open lange jassen end
Draag geen loshangend lang haar


Extra verzoek van de instructeur: gebruik tijdens de training geen Parfum of deodorant!
Ik ben allergisch voor parfum, bij inademen word ik ziek.

Ik zorg tijdens de training voor parfumvrije deodorant die een ieder mag gebruiken!

Verplichtingen klant en/of cursist

De klant en/of cursist is verplicht om:
a. te allen tijde een geldig en officieel legitimatiebewijs bij zich te dragen;
b. SDVK+ tijdig in kennis te stellen van veranderingen aan zijn persoonsgegevens;
Wanneer na uitgifte van online trainingen, certificaten end, aanpassingen nodig zijn,
is de klant/cursist verantwoordelijk voor de te maken kosten.
c. zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats van de te volgen les. Indien de cursist zonder tijdige annulering niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is de klant en/of cursist gehouden het volledige lesgeld te voldoen;
d. een melding te doen voor eventuele medische klachten en/of beperkingen,
waardoor belangrijke onderdelen van de praktijktraining niet kunnen worden uitgevoerd.
e. een melding te doen van eventuele medische klachten en/of beperkingen die invloed (kunnen) hebben op de uitvoering van blusoefeningen
f. voorafgaand aan de opleiding een melding te doen aan SDVK+ indien de cursist onder invloed verkeert van alcohol en/of drugs.
g. De cursist is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke eigendommen en bezittingen. SDVK+ is in géén geval aansprakelijk voor diefstal of verlies hiervan tijdens een cursus of examen.
h. SDVK+ is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen of nalaten van een cursist, die niet handelt volgens aanwijzingen en/of opdrachten van een docent.
i. SDVK+ is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt aan of door een cursist, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van SDVK+.

SDVK+ is op geen enkele wijze aansprakelijk indien de klant en/of cursist verzuimt zich aan zijn verplichtingen te houden en/of verzuimt tijdig melding te doen van bovengenoemde punten!