Instructeur BHV, EHBO, Brand en Ontruiming, VCA

Ik ben gediplomeerd instructeur Brand en Ontruiming van het NIBHV én Instructeur Rode Kruis EHBO. Hierdoor ben in ook bevoegd om EHBO, BHV en VCA trainingen te verzorgen voor bedrijven maar ook voor particulieren.

Zakelijk:
De meerwaarde van mij als veiligheidskundige én Instructeur is :
+ dat ik naast het verzorgen van de RI&E met plan van aanpak, direct door kan pakken om bijvoorbeeld de BHV organisatie op te zetten en / of BHVers de trainen.
Dus maatwerk leveren!
+ beide vakgebieden met elkaar verenigen waardoor een nuttiger resultaat wordt bereikt.

Ik kan voor u verzorgen:
✔ EHBO trainingen
✔ BHV trainingen (bedrijfshulpverlening)
✔ Trainingen Brand en Ontruiming
✔ basis-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU examens en (digitale)trainingen
Voor al deze trainingen zijn e-learnings beschikbaar en boeken!

Voordelen hiervan:
✔ sneller, efficiënter en doeltreffender trainen, medewerkers krijgen alleen die training die nodig is
✔ leuker en persoonlijker trainen, vertrouwde omgeving met alleen collega's
✔intensiveren van de onderlinge samenwerking onderling en zorgen voor een betere verdeling van taken in geval van incident of calamiteit, omdat tijdens de training de sterke punten per medewerker kunnen worden ontdekt. Er ontstaan goede rolverdelingen die in geval van nood zeer welkom zijn.
✔ ontstaan van bewust wording dat ieder zijn of haar inzet een belangrijke bijdrage levert aan het verloop van een calamiteit of incident en dat iedereen afhankelijk is van elkaars inzet
✔oefeningen zijn realistischer (ze kunnen immers in de organisatie geoefend worden)
✔ oefeningen worden opgezet en afgestemd op mogelijke incidenten en calamiteiten die naar voren komen uit de restrisico's van de RI&E, de WIK-kaarten en/of
beschreven staan in het noodplan van het bedrijf
✔ BHVers krijgen een realistischer beeld van de taken en verantwoordelijkheden

Privé - particulier:
Omdat steeds meer mensen vaker thuis zijn en thuiswerken ontstaat de behoefte om EHBO en BHV trainingen te volgen met bijvoorbeeld het hele gezin, buren, mensen uit eenzelfde straat of met vrienden en vriendinnen. Het is een prettig idee als alle gezinsleden of bekenden om u heen weten hoe te handelen in geval van nood. Wanneer er een AED in de buurt hangt is het helemaal fijn te weten hoe deze kan worden gebruikt! U kunt de training bij u thuis laten plaats vinden.

Vergoeding EHBO - reanimatie training door de zorgverzekeraar:
EHBO-cursussen kunnen tot wel 100% door zorgverzekeraars vergoed, omdat zij het belang van preventie – ‘voorkomen is beter dan genezen’ – inzien.
Een vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar en welke aanvullende module(s) er zijn afgesloten. Kijk op https://www.zorgwijzer.nl/verg...